Lesinhoud

De lessen bestaan uit een warming up, waarna conditie, lenigheid en kracht-oefeningen aan bod komen om het lichaam sterker te maken voor het beoefenen van Shaolin Kungfu. Na de warming up gaan we verder met de Shaolin Kungfu basis oefeningen “Ji Ben Gong” waarna over gegaan wordt naar het onderdeel Taolu.

Tao Lu zijn de vormen binnen het Shaolin Kungfu, de Taolu gaan we over naar wat meer Sanda achtige training waarin de leerlingen goed leren stoten en trappen en ook toepassingen krijgen van de verschillende geleerde technieken, ook wordt er Qin Na gedaan dus zeg maar de klem-technieken.

De lessen zijn breed van opzet en we willen mensen dan ook Shaolin vechtsporten aanbieden in een zo breed mogelijke zin.

Traditioneel-Shaolin-Kungfu-logo-definitief-1

JI BEN GONG

De basis van de Shaolin Kungfu is de “Ji Ben Gong” een set vastgestelde oefeningen die je standen, houding en kracht versterken. Er zijn veel “Ji Ben Gong” oefeningen en deze dienen ook voortdurend herhaald te worden door de student. In elke Shaolin Kungfu vorm vanaf basis vormen tot aan de wat meer complexe vormen komen standen, stoten en trappen terug die in de “Ji Ben Gong” eigen gemaakt worden. De “Ji Ben Gong” is dus essentieel voor elke leerling van Shaolin Kungfu.

TAO LU

Er is een goede structurele opbouw aanwezig voor het aanleren van de Shaolin Kungfu vormen, dus simpel gezegd beginnen we makkelijk met de basis en loopt het op naar steeds iets moeilijker vormen met geavanceerdere bewegingen. Iedereen jong of oud kan dus iets leren binnen Shaolin Kungfu. Ook zal er naast de Taolu in de lessen geregeld aandacht zijn voor acrobatiek en acrobatische bewegingen.

SANDA EN QIN NA

Binnen dit deel van de training wordt er de nadruk gelegd op toepassingen, zelfverdediging, klem-technieken (Qin Na). Daarbij doen we aan het full contact Chinese Kickboksen, waar ook Muay Thai elementen in zitten. Maar ook sparren we volgens de Sanshou, Sanda methode, al met al vormen we complete vechtsporters die breed ontwikkeld zijn.

QiGong

QI GONG

De Shaolin Monniken zijn door het beoefenen van meditatie en QiQong in staat om erg bijzondere dingen te doen enkele voorbeelden zijn: handstand op twee vingers, het breken van houten stokken op een ledemaat of een ander lichaamsdeel, het stilzetten van een ventilator met 1 vinger, het gooien van een naald door een glasplaat, of het buigen/breken van een speer met de punt van de speer op hun keel. Kortom allemaal voorbeelden waar het menselijk lichaam niet al toe in staat is mits het op de juiste wijze getraind is.

Tai-Ji-Quan

TAI JI QUAN

Vrijwel iedereen kan taijiquan beoefenen, omdat je oefent overeenkomstig jouw mogelijkheden. Het is dus ook geschikt voor ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Zolang je niets forceert, zijn er geen contra-indicaties.

* Tai Chi Chuan principes

In het telkens opnieuw doorlopen van de vorm en het doen van partneroefeningen leer je de principes van taijiquan in je lichaam voelen en verfijnen, zodat ze een deel van je worden

  • lichaamsopbouw ( bodyalignment ), rondheid in houding en beweging;
  • ontspanning, ook tijdens het bewegen en bij tegenstand (bijv. van een partner);
  • onderscheid tussen yin en yang ( o.a. vol-leeg, zwaar-licht, links-rechts, voor-achter, boven-beneden, binnen-buiten);
  • bewegen vanuit het midden (dantien).