Shaolin Geschiedenis

Beknopte geschiedenis van het Shaolin Kung Fu

Shaolin Kungfu, is ongeveer 1500 jaar geleden ontstaan, in de provincie Henan China. De tempel zelf is gebouwd en gevestigd in het jaar 495 na Christus. De tempel is gebouwd door Xiao-Wen een keizer die de tempel bouwde om monnik Ba Tuo te eren. Een Indiase Monnik, Bodhidharma (Da Mo in het Chinees) die tevens de 28ste opvolger van Boeddha was, trok via de Himalaya naar China en kwam uiteindelijk aan in de Song Shan regio en natuurlijk bij de Shaolin Tempel. Hij trof daar de monniken in zeer slechte fysieke conditie aan. Zo slecht dat deze monniken de lange meditatie sessies niet konden volhouden.

Hierop besloot Da Mo zich terug te trekken in een grot boven op de berg bij de Shaolin Tempel en verbleef daar 9 jaar. Negen jaar lang mediteerde Da Mo en uiteindelijk kwam hij met 18 basis bewegingsoefeningen voor lichaam en geest. Hiermee was de basis gelegd voor Shaolin Kungfu die op zijn beurt weer heel veel invloed heeft gehad op de andere vechtkunsten in Azië. De grot van Da Mo de “Da Mo Cave” is nog steeds te bezoeken. (zie foto links)

Door latere aanvallen van rovers en bandieten was de noodzaak tot zelfverdediging een stuk groter geworden voor de Shaolin Monniken, dus is de leer van Da Mo doorontwikkeld tot het Shaolin Kungfu wat het nu is

Shaolin, Da Mo en Boeddhisme

De Shaolin Tempel Monniken leefden volgens de leer van het Chan Boeddhisme, dit is de boeddhistische weg die Da Mo (Bodhidharma) naar de tempel bracht. Het Chan Boeddhisme is in Japan bekend als het Zen boeddhisme alhoewel ze uiteindelijk beiden Da Mo (Bodhidharma) als bron hebben, is het Japanse Zen Boeddhisme toch op sommige punten ietsje anders dan het Chinese Chan boeddhisme.

Het Chan Boeddhisme geeft ons aan dat er in feite twee wegen zijn die tot het pad naar verlichting kunnen leiden. Dit pad wordt ook wel “dharma” genoemd, deze twee wegen zijn “beoefening” en je “verstand”, dus door heel veel je lichaam en geest te trainen kan uiteindelijk verlichting worden bereikt. In Nederland is een tempel die het Chan Boeddhisme van Bodhidharma voorstaat. Deze tempel heet: Fo Guang Shan He Huan en is gelegen op de Zeedijk in Amsterdam.

Oefenen en doorzetten, trainen van lichaam en geest het Shaolin Kungfu is daar een uitstekend middel voor. Alhoewel het Shaolin Kungfu gezien wordt als een krijgskunst is het vechten niet het voornaamste doel. Het voornaamste doel van Shaolin Kungfu is het verkrijgen van een sterke geest in een krachtig lichaam en natuurlijk als zelfverdediging. Het is meer dan een sport, het is meer dan een kunst, het is een way of life.

De huidige abt van de Shaolin Tempel

Aan het hoofd van de Shaolin Tempel staat de abt. In de lange geschiedenis heeft de Shaolin Tempel al verschillende abten gekend. De eerste abt was Shi Xing Zheng. De huidige abt is Shi Yong Xin 释永信, de 13de opvolger van Shi Xing Zheng en 1 van de eerste Chinese boeddhistische monniken die een universitaire graad heeft behaald. Shi Yong Xin is het hoofd van de boeddhistische Associatie in Henan provincie in China.

Shi Yong Xin is geboren als Liu Ying Cheng 刘应成 en ging op verzoek van zijn ouders op 16 jarige leeftijd naar de Shaolin Tempel om te leven als monnik. Na vele studies gevolgd te hebben binnen en buiten de Shaolin Tempel heeft men hem verkozen om de volgende abt te worden van de Shaolin Tempel. “Shi Yong Xin”” is dus de boeddhistische naam van Liu Ying Cheng.

Traditioneel-Shaolin-Kungfu-logo-definitief-1